Bioscoopnetwerk
Slider

Neusje van de zalm

Deze 35 Theaters ontvangen samen ruim 85% van het landelijk bioscoopbezoek in een periode van vier weken.

Ideale combinatie

Extra contacten boven op doekreclame of meer bereik in combinatie het horeca netwerk

Nationaal of regionaal

Het Bioscoopnetwerk kan zowel nationaal als regionaal worden ingezet.

Altermedia biedt een kwalitatief  bioscoopnetwerk in Nederland. 

Bioscoopnetwerk

Dit netwerk bevat onder andere alle bioscopen van Kinepolis Nederland maar ook diverse grote, stand-alone bioscopen zoals Cineworld in Beverwijk.

Toiletreclame in de bioscoop

In deze bioscopen bieden wij Toiletreclame. Met de grote sanitaire voorzieningen komt deze effectieve mediavorm in de bioscoop extra goed tot haar recht.

bioscoopreclame reclame in de bioscoopbioscoopreclame reclame in de bioscoop

Toiletreclame in combinatie met doekreclame

Om de bioscoopbezoekers optimaal te bereiken is het verstandig om zowel op het doek als in de toiletpanelen te adverteren. Zo creëer je een extra contactmoment met de doelgroep en kan je een creatief 1-2’tje opzetten. Ook biedt Toiletreclame je de mogelijkheid om 100% op Man/Vrouw te segmenteren. Dit kan door een aparte creatie voor beiden of door helemaal te focussen op mannen óf vrouwen.

Nationaal of regionaal adverteren in de bioscoop

Het Bioscoopnetwerk is zowel op nationaal als op regionaal niveau in te zetten. Ook kan je alleen dié specifieke bioscopen selecteren die het beste aansluiten bij je campagnedoelstelling.

In de bioscoop bereik je een interessante doelgroep

Met de groei van het bioscoopbezoek de laatste jaren groeit het bereik van dit netwerk onder jongeren en jonge gezinnen steeds meer. Een groot deel van de doelgroep zijn de moeilijk te bereiken Millennials.

Iedere 2 jaar doet de Nederlandse Vereniging van filmdistributeurs en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters een uitgebreid onderzoek genaamd de Bioscoopmonitor. Uit dit uitgebreide onderzoek kunnen, qua doelgroepprofiel, een aantal interessante conclusies worden getrokken.

Enkele belangrijke cijfers en feiten:

  • De gemiddelde bezoekfrequentie van de Nederlanders in 2014 1,8 keer per jaar.
  • Het totaal aantal verkochte bioscooptickets betrof circa 30,8 miljoen.
  • 16 tot 39-jarigen bezoeken bovengemiddeld vaak een bioscoop.
  • Hiervan zijn de 16 tot 23-jarigen met een bezoekfrequentie van 6,6 verreweg de meest frequente bezoekers.
  • Evenals het bereik was de gemiddelde bezoekfrequentie het hoogst bij vrouwen, inwoners van zeer sterk stedelijke woongebieden en eenouderhuishoudens.
  • Studenten en scholieren bezoeken gemiddeld het vaakst een bioscoop of filmtheater.
  • Onder samenwonenden met kinderen is sinds 2011 in het totale bereik een stijging te zien.
  • Het merendeel van de bioscoopbezoekers maakt gebruik van social networking sites, namelijk 81%.
  • Facebook is hierbij het meest gebruikte platform.

Het Bioscoopnetwerk bied substantieel bereik

Zoals aangegeven bestaat dit netwerk uit de grootste bioscopen van Nederland die ook de meeste bezoekers aantrekken. Wist je bijvoorbeeld dat ruim 85% van alle personen uit de doelgroep 13-49 jaar, die de afgelopen 4 weken naar de film zijn gegaan, in één van de bioscopen uit het bioscoopnetwerk is geweest?

De bioscoopmarkt blijft groeien

Het bioscoopbezoek in Nederland blijft stijgen. In 2015 steeg het aantal bezoeken zelfs met 7%! Naast een aantal goed bezochte films wordt deze stijging mede veroorzaakt door investeringen in nieuwe locaties. Er kwamen in totaal 6.250 stoelen bij in 2015.

Bioscopen in combinatie met andere interessante locaties

Wil je een nog intensiever bereik onder jongeren, dan combineert het bioscoop netwerk ook perfect met onze horecalocaties. Deze gecombineerde netwerken noemen wij volume netwerken.

Indien je interesse hebt, neem dan contact op met ons voor een passend voorstel.

Onze concessiepartners: